Proč může váš vynález pomoci tolika lidem, pane profesore?

Proč může váš vynález pomoci tolika lidem?

Můžete nám pane profesore Richtere krátce představit běžné trávení tuků a jeho zvláštnosti?
Trávení tuků a vstřebávání látek rozpustných v tucích ve střevě vyžaduje fungování a souhru různých mechanismů v těle.
Trávení tuků začíná již v ústech. Z kořene jazyka je uvolňován enzym štěpící tuk. Dobré žvýkání je proto první podmínkou pro normální štěpení tuků. Sousto musí být rozděleno na menší kousky, aby byla enzymům poskytnuta dostatečná plocha k působení.Po spolknutí pokračuje trávení tuků intenzivněji v žaludku.

Zde musí probíhat souhra tří faktorů:

 1. Žaludek přidává k potravě další enzym štěpící tuky.
 2. Žaludeční kyselina mění strukturu natrávených tuků.
 3. Na výstupu žaludku musí být potrava činností svalů rozdělena na co nejmenší části. To je předpokladem, aby mohly v tenkém střevě enzymy rozkládající tuky účinně plnit svou úlohu.

Po vstupu do tenkého střeva se ze slinivky přidává další enzym štěpící tuky. Kromě toho je nyní zapotřebí dostatečný přítok žluči. Teprve pak mohou vzniknout nejmenší částice, které jsou nezbytné pro vstřebávání tuků, tak zvané micely. Jejich velikost je průměrně 65 miliardtin metru. Nacházíme se tedy v oblasti nanočástic. Musíme si uvědomit, že tělo může vstřebat ze střeva tuky pouze tehdy, pokud jsou zpracovány na nanočástice. Pro trávení tuků se tedy od našeho těla vyžaduje zvládnutí špičkové technologie.

Proč potřebujeme tyto nanočástice?

Tyto nanočástice nejsou absorbovány do stěny tenkého střeva, ale mají díky své velikosti tu vlastnost, že se přilepí na stěny buněk tenkého střeva. Toto usazování je zapotřebí proto, aby různé dopravní systémy v buňce tenkého střeva mohly převzít obsah micel a poskytnout jej tělu. Ve střevě zůstanou pouze žlučové kyseliny, které jsou pak až na konci tenkého střeva znovu vstřebány do těla. Micely jsou tedy na střevní stěně vyprázdněny a poté zničeny. Nedostávají se tak jako nanočástice do krve.
Tělo potřebuje pro vstřebávání tuku a látek rozpustných v tucích celou délku tenkého střeva. Poruchy trávení se proto vždy nejprve projeví při zpracování tuků.

Orgány podílející se na trávení tuků

 • Žlázy kořene jazyka
 • Žaludek
 • Žlučník
 • Slinivka břišní
 • Tenké střevo

Jaké faktory mohou ovlivnit trávení tuků?

Po tom, co jsme si již řekli, napadne jistě hned každého řada podmínek, které mohou vést k poruše vstřebávání tuků a látek rozpustných v tucích, např.:

 • Špatné žvýkání
 • Snížení tvorby enzymů v jazyce, žaludku nebo slinivce, například s pokračujícím věkem
 • Snížená tvorba žluči
 • Chybějící žaludeční kyselina

Proč může váš vynález pomoci tolika lidem?

Jak se snažíte tyto problémy obejít?
Vyvinuli jsme technologii, při níž probíhá tvorba micel přirozeně a nezávisle na funkci kořene jazyka, žaludku, slinivky a tvorby žluči, tedy na trávení tuků, které je tělu vlastní.

A jak tato technologie funguje?
Krilový olej se získává z velmi malých korýšů. Na rozdíl od jiných druhů olejů se vyznačuje tím, že obsahuje až 50 procent zvláštního druhu tuků. Odborný výraz pro ně je „fosfolipidy“. Molekuly fosfolipidů mají jednu stranu hydrofilní a jednu lipidofilní. Při vhodném uspořádání může z řady fosfolipidových molekul vzniknout ve vodě maličká kulička, u níž se hydrofilní strany molekul nacházejí na povrchu, strany rozpustné v tucích naopak uvnitř. Tato struktura se nazývá micela. Vzpomínáte si: jde o strukturu, která vzniká při trávení tuků v tenkém střevě prostřednictvím složitých mechanismů.

Látky rozpustné v tucích (např. vitamíny rozpustné v tucích nebo sekundární rostlinné látky) se náročným způsobem, avšak bez použití chemických látek zapracují do krilového oleje. Takto zpracovaný krilový olej se naplní do kapslí. Kapsle se požije spolu s vodou. Obal kapsle se v žaludku rychle rozpustí. Spolu s vodou se pak spontánně a přirozeně vytvoří micely, které obsahují fosfolipidy a látky rozpustné v tucích.

Díky zředění ve zkumavce s vodou jsme viděli, že vznikající micely mají velikost v průměru mezi 65 a 68 miliardtinami metru. Tento proces by také proběhl, pokud byste požili krilový olej, látku rozpustnou v tucích a vodu samostatně. Požitím kapsle se tedy napodobuje přirozený proces. Proto jsme naši metodu nazvali „technologie Vitaresorp“.

Při využití technologie Vitaresorp je pro vstřebávání zapotřebí již jen část tenkého střeva.

Platí to pouze pro látky rozpustné v tucích?

Kromě látek rozpustných v tucích může být touto cestou zapracováno do micel také železo. Železo se váže na tyto fosfolipidy. Proto lze tuto technologii využít také pro zvýšený příjem železa. Ke vstřebávání železa dochází totiž pouze v prvních 30 cm tenkého střeva za žaludkem. Proto je také využití železa z potravy tak náchylné na poruchy trávení. Využitím technologie Vitaresorp lze dosáhnout zlepšení dostupnosti železa pro tělo.

Testovali jste již účinnost Vaší technologie?

Provedli jsme rozsáhlé studie s koenzymem Q10, vitamínem E, vitamínem D a železem. Naše očekávání se při nich naplnila. Výsledky studií byly podány k publikaci. Také jsme viděli, že s pomocí této technologie přihlášené k patentu mohou být osoby se špatným trávením tuků dostatečně zásobeny příslušnými látkami.